Zoznámenie sa s autorkou
Autorkin stručný životopis

Mária o svojej tvorbe
portrétoch a obrazoch

Čo napísali iní o Márii

Portréty a obrazy na zákazku
Galéria portrétov

Hotové obrazy na predaj
Grafika vožná
Kytice
Mažba vožná
Štylizované reprodukcie

Zhudobnené obrazy

Kontakt

Galéria portrétovProfesor Ftantišek Kele
Názov:
Technika:
Rozmer:
Rám:
Cena:
Profesor Ftantišek Kele
olej


spä na prehžad
 

 


© PP Graphic Image, Peter Pekár, Bratislava 2012