Zoznámenie sa s autorkou
Autorkin stručný životopis
Mária o svojej tvorbe,
portrétoch a obrazoch

Čo napísali iní o Márii

Portréty a obrazy na zákazku
Galéria portrétov

Hotové obrazy na predaj
Grafika voľná
Kytice
Maľba voľná
Štylizované reprodukcie

Zhudobnené obrazy

Kontakt

Čo napísali iní o Márii a jej obrazoch


Jana Reichl - umelkyňa

Vážená paní Maja!
Velmi, velmi děkuji za Vaše malby. Jsem jimi úplně nadšena.
Zdá se mi (to je pouze můj názor a vjem), že už tyto Vaše obrazy mají ikonový ráz
ve svých námětech, též v nádechu provedení, ale v jedinečném,  
v neopakovatelném
VAŠIM individuelním, velmi moderním provedení!!!

Ty postavy mají úžasné vyzařovaní, ať už ta madona s dítětem, kde to dítě vyzařuje
( ve velmi jednoduchých črtách, velkou vyspělost vědomi a cilevědomost v pohledu,
jeho matka ale zahleděna do svého vnitra snad právě pociťuje ty intuitívní vjemy,
snad z toho co přijde).

Ten houslista je úžasně živelně vytvořen farbami, které přímo elektricky vyjadřují
vyzařování tónu, které on tvoří napřed ve svém vnitru a pak je přenáší rukou
do prostoru. BRAVO!!!

Vaše obrazy nejsou basírovány na kreslení detajlů, jako technické kreslení,
ale vyjadřují barvou tu intensitu a život. Též hloubku vjemů.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vyznanie k výstave MK - Antické reminiscencie
(obrazy ženských postáv - Antické hrdinky) v Curiosities coffe bar
v Bratislave (pri SNM) Napísané v knihe návštev 8. 3. 2005


Tesal som z kameňa Tvoje ramená, keď si spala.
Maľoval tvoje obrazy, spala si.
Už toľko storočí hľadím ti do očí, ty spíš, stále spíš.
Bol som už tulákom, sochárom, maliarom, alchymistom, kňazom aj kráľom.
Vždy tým, čo hľadá „všetko“ nespokojný s málom.
Dnes nie ten čo včera, zajtra nie ten, čo dnes.
Som začiatok aj koniec. S tebou som začiatok aj koniec.

Raffael

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jana Reichl - list priateľke o obraze „Brat Peter“

Pro mně ten obraz zobrazuje silu výrazu. Zdá se mi (můj dojem) že skoro hlavní roli
hraje tá stará mama, která vyjadřuje osobnost a přímo neustálou přitomnost,
jako by u Vás obou stále bděla – nad Vami oběma. Její tvár vyzařuje velikou
entschlossenheit /rozhodnost/, já bych to přisoudila k tomu: se probít životem,
ať se děje co děje. Ona je až Archetyp jedné ženy která to v životě neměla lehké.
Tím je její silné vyzařování až skoro maskulinní. Stationární bdejíci podpora,
ochotná každému okamžitě pomoci, když je nutno. V takovém (jejím)  životě asi není
dost místa na vyjádření zenskost, a prece je tato stranka vidna. Ty jsi zapojená,
(tvůj portrét) do té rodinné  línie přibuzností, s lehčim názorem, slunečností
a lehkostí projevu, jako kdyby jsi se jen na chvíli objevila mezi těmi dvěma,
jako by jsi chtěla odlehčit té síle toho výrazu obrazu. Tvým poloúsměvem vyjadruješ
(tvuj obraz jak to tá malířka videla) už lehčí názor na životni útrapy a jak se s nimi
vyrovnat. Skoro děvčensky jsi velmi životná a pohyblivá s milým vyzařovaním,
jako někdo kdo se i dovede z života radovat, když k tomu má přílezitost.
Ta rodinná propojenost pokračuje k Petrovi, jako k člověku do sebe uzavřeného,
nebo ponořeného, velmi duševne vyzařujíci nějaké vnitřni hledani, které hledá v hloubi
sama sebe/ introvertni /někde dole, možno i v sobě – v hlubinách duše.
Tá modrá barva zdurazňuje prevážne intelektualní pristup, tez názor řeseni sitauce.
Na tom obraze vidim též úžasnou podobnost Vašich očí, i když s různym výrazem,
a úst, které jsou  si velmi podobné a svědčí o blízke vnitrni, intensivni příbuznosti.
No mohu se mýlit v tom, jestli to je pravda nebo ne, ale ten obraz má sílu a dynamiku.
Mně se velmi líbí. Silně upoutává mou pozornost, mé vnímání a zamyšlení se
nad těmito dynamickými pocity projevu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mgr. Silvia Čierniková – kunsthistorička a výtvarníčka
K výstave Márie Kovalčíkovej - Vôňa mája, máj 2003

Technika pastelu vyhovuje jej naturelu, umožňuje jej bezprostredné, expresívne vyjadrenie. Svedčia o tom podmanivé záznamy z  Benátok, plné intenzívnych farieb a gesta rozhojdávajúceho nebo, vodu, ako aj ničím nezameniteľné loďky.

Pri komorných portrétoch ju oslovuje póza človeka, ktorá je určujúcou pri dotváraní nálady a výrazu. Motív matky s dieťaťom typologicky vychádzajúci z byzantskej tradície, je podnetom na vyrovnávanie sa s vonkajšími impulzmi. A tak je v týchto variáciách zachytený vždy iný človek, ktorý umelkyňu zaujal, ktorého stretla.

V temperových figurálnych kompozíciách, založených na sugestívnom výraze tváre,
si autorka overuje kompozičné možnosti zrkadliace jej ilustrátorské videnie.

Grafiky spája poetizujúci pohľad. Skúma v nich nosnosť štetcovej a kriedovej
litografickej techniky.

Keď maľuje olejom kytice kvetov, vnáša do obrazu určitú náladu a myslí pritom
aj na to, že ňou aj niekoho poteší.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alexander Molnár - fotograf
K výstave Márie Kovalčíkovej - Antické reminiscencie, február 2005

Ako to je so ženským maliarstvom ? Aj tu sa vyskytuje niečo ako špecificky žensky chápaný princíp výtvarného vyjadrenia? Zaiste nie. Ak je umelecký prejav emocionálne a remeselne kvalitne spracovaný, ťažko v ňom hľadať ženskosť ako podstatu.
A predsa sa tu zjavuje maliarka so žensky zvýrazneným prejavom ženskosti, kde nieto snahy po sile, tvrdosti, surovosti, ani agresivite. I keď jedným dychom treba pripomenúť, že rovnako tu nieto ani precitlivelosti, podriadenosti, prefíkanosti, blondínkovskej naivity, či sebeckého rozkošníctva.

Mária Kovalčíková zobrazuje ženský princíp v nezvyklej forme prepájania súčasných problémov väčšiny žien s bájnymi hrdinkami antických reminiscencií.

Autorka však prirodzene vie, že ku každej sprítomnenej postave treba priradiť aj jej mužského partnera. Tých však na obrazoch nevidíme, len tušíme a vnímame to nehmotné puto, ktoré ženu priraďuje k mužovi.

Diagonálne kompozície dynamizujú emotívny účinok, anfasovým sedením a objatými kolenami, zasnenými výrazmi tváre vnášajú do obrazu hĺbku po vrúcnom cite.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Akad.mal. Dušan Valocký
K výstave Márie Kovalčíkovej - Antické reminiscencie, február 2005

Mediálne subtílne maľby spája figurálna monotématická symbolika „ženského princípu“ prezentovaného v osobitom fyziologickom výraze introvertného extatického rozpoloženia!

Magická výzva tváre a zovretých plných tvarov, údov schúlených k vyzývavej nahote bez príkras a v malom priestore s imaginárnym obmedzením životného priestoru, postavu ženy-či jej štýlového autorského symbolu situuje autorka vo výseku podstaty figúry, aby koncentrovala oko diváka na blízkosť kontaktu s nežnou, cudnou korpulenciou, ktorú prototyp charakterizuje, ako nositeľku literárnej metaforickej poetiky. Ide o spredmetnenie duchovna v akte!

Technika olejomaľby na plátne sa viaže aj na koloristické pojednanie decentných rámov diel, čím autorstvo tohto počinu spája podobnosti a jednotu scény a objektu inscenácie, to jest ľudského nahého údelu, vystaveného atakom príbehu, v tomto prípade viazaného na antickú mytologickú duálnu konverziu muža ako strojcu a ženy ako receptora so zmyselnou silou pôvabov determinovať existenčný príbeh dvojice!

Malebný prednes autorky charakterizuje polosplývavý rukopis dlhých štetcových ťahov, budujúcich objemy zovreté v schúlených gestách v introvertnom napätí.

Čiastočne šerosvitný princíp tmavých hĺbok a svetlých oblín je koloristicky podaný v teplom okrovoružovom základnom tóne, obohatenom o zeleno červené a modrofialové akordy, ako modelačné hodnoty stavby objemov, tmy a svetla ! Ako vzorová vzdialená predloha výtvarnej vzdelanosti sa tu zjavuje inšpiračná podnetnosť z tvorby M.Galandu, J.Zrzavého, niektorých nemeckých impresionistov a okruhu slávnych primitívov, ktorí okúzlili civilizmus a imaginizmus 20. storočia Tématická úspornosť, výrazová príťažlivosť, vťahuje diváka pri prehliadke týchto malých opusov do sveta plného vnímavého svojrázu, obáv a túžby.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jana Reichl - o obraze „Veselý deň“

Milá paní Maja,
srdečně děkuji za to poslání těch dvou maleb. Je to velmi zajimavé a též plné skrytého
humoru a ... škoda že neexistují tyto dva obrazy paralelně, vedle sebe, (domnívám se,
že ten original je přemalován). Jinak by to bylo velmi veselé a též k zamyšlení
o hlubokém smyslu, který ten druhý obraz obsahuje!!! Snad by mohla být vystavena
jen fotografie toho prvního obrazu vedle toho přemalovaného? Zde zase potvrzujete,
že máte vnitřní vnímaní, které vidí charakterové vlastnosti skryté pod "pěknou
tvářičkou" – bylo by třeba oba obrazy vystavit vedle sebe. Určitě by to přivedlo
diváky k zamyšlení! A to je právě to, o co umělci jde...
© PP Graphic Image, Peter Pekár, Bratislava 2012