Zoznámenie sa s autorkou
Autorkin stručný životopis

Mária o svojej tvorbe
portrétoch a obrazoch

Čo napísali iní o Márii

Portréty a obrazy na zákazku
Galéria portrétov

Hotové obrazy na predaj
Grafika voľná
Kytice
Maľba voľná
Štylizované reprodukcie

Zhudobnené obrazy

Kontakt

Portréty a iné obrazy na zákazku


Ako si objednať portrét alebo iný obraz na zákazku?
Je to úplne jednoduché. Najlepšie je, spojiť sa s pani Máriou telefonicky, alebo
e-mailom a dohodnúť si osobné stretnutie, aby ste si mohli všetko prekonzultovať
a navrhnúť svoju osobnú predstavu o Vašom portréte alebo obraze.

Dohodnete sa na konkrétnych veciach, ako sú
- veľkosť obrazu
- farebná koncepcia obrazu
- situačná kompozícia obrazu
- prostredie (dobové obdobie), v ktorom má byť daný portrét umiestnený
- Iné detaily, napríklad obsahovosť obrazu - jeho individuálny dej a teda spojenie
  s umeleckou fantáziou (podľa Vašej vlastnej predstavy)

Zvolíte si umeleckú techniku, ktorou má byť Váš obraz vyhotovený
- olejomaľba
- pastel
- akvarel
- ceruzka, uhlík, rudka

S týmito technikami súvisí aj špecifický umelecký materiál
- plátno
- viacero typov papiera
- rôzne druhy použitých farieb (olejové, akrylové, temperové, vodové, akvarelové,
  suché pastely rôzneho druhu)

Ak pôjde o portrét, dodáte autorke kvalitnú predlohu
- fotografiu portrétovanej osoby - najlepšie farebnú, vo veľkosti aspoň 13 x 18 cm,
  na papieri, alebo v elektronickej podobe - na CD, USB-kľúči a pod.

Vopred sa dohodnete na cene obrazu
Ak sa už dohodnete na realizácii portrétu alebo obrazu, dohodnete sa hneď
aj na jeho cene. Dohodnutá cena bude záväzná pre obe strany a nebude sa už meniť. Ešte pred začatím práce bude potrebné uhradiť zálohu, a to vo výške polovice
z celkovej dohodnutej ceny obrazu. Táto záloha je potrebná na pokrytie nákladov
na materiál, a tiež ako náhrada za vynaloženú námahu a čas umelkyne, v prípade,
že by ste si obraz z nejakého dôvodu po dokončení neprevzali.

Kontakt na pani Máriu nájdete aj tu
© PP Graphic Image, Peter Pekár, Bratislava 2012