Zoznámenie sa s autorkou
Autorkin stručný životopis
Mária o svojej tvorbe
portrétoch a obrazoch

Čo napísali iní o Márii

Portréty a obrazy na zákazku
Galéria portrétov

Hotové obrazy na predaj
Grafika voľná
Kytice
Maľba voľná
Štylizované reprodukcie

Zhudobnené obrazy

Kontakt

Autorkin stručný životopis


Mgr. Mária Kovalčíková

Narodená: 18. 6. 1956 v Bratislave

Štúdiá:
1970-74 Stredná škola umeleckého priemyslu, odbor Grafika, v Bratislave
1976-80 Filozofická fakulta UK, odbor Veda o výtvarnom umení, v Bratislave

Členstvo v umeleckých spolkoch:
Spoločnosť voľných výtvarných umelcov (SVVU)
Umelecká beseda slovenská (UBS)
Združenie historikov moderného výtvarného umenia (ZHMVU)
Spoločnosť rozvinutej fantázie (SPOROFA) pri ÚĽUVe

Poriadanie výstav umeleckých diel, kurátorská činnosť a publicistická aktivita:
Zostavovanie odborných textov do katalógov výstav o výtvarnom umení,
recenzie k výstavám s výtvarným umením uverejnené v denníkoch a mesačníkoch
(v tlači), rozhovory so slovenskými umelcami uverejnené v tlačených médiách

Ilustrátorská aktivita:
Ilustrácie k poézii J.Kaššovicovej "Dokonalá modrá", 2017.
Ilustrácie ku knihám I.Lehotského: Klasy bez zrna (2014), Stretnutia nielen pri
mikrofóne (2011), Mlyn u d´Artagnana (2008), Keď odídem, prídem (2006),
ku knihe J.Kaššovicovej: Som len kvet (2013), Päť o anjeloch (2011),
L.Čonka - Popala: Krajina rómov I(2014) a Krajina rómov II (2017),
aj k vlastným, ešte nevydaným poviedkam.
Napísala rozprávky o pripináčikoch Loo a Vee
pre detský internetový portál Luvizona.sk (2010)
a rozprávky "Včera dnes a zajtra", ktoré aj sama ilustrovala (neboli publikované)

© PP Graphic Image, Peter Pekár, Bratislava 2012