Zoznámenie sa s autorkou
Autorkin stručný životopis

Mária o svojej tvorbe
portrétoch a obrazoch

Čo napísali iní o Márii

Portréty a obrazy na zákazku
Galéria portrétov

Hotové obrazy na predaj
Grafika voľná
Kytice
Maľba voľná
Štylizované reprodukcie

Zhudobnené obrazy

Kontakt

Zhudobnené obrazy


Modrý obraz - madonna    Obraz „Modrá Madona“

Tento obraz inšpiroval hudobného skladateľa a husľového virtuóza Mgr. Rastislava Šipoša k zloženiu skladby Modrý obraz v roku 2007.
Skladba Modrý obraz bola prezentovaná na viacerých vernisážach slovenského výtvarného umenia.
Pre vypočutie si skladby môžete použiť tento prehrávač.

Treba mať inštalovaný Adobe Flash Player 9
či vyšší a prehliadač podporujúci Javascript.


Žiariaci anjel    Ilustrácie „Päť o anjeloch“

Sú to ilustrácie k hudbe, ktoré inšpirovali vznik básní poetky Judity Kaššovicovej - Päť o anjeloch a spoločne s nimi boli zhudobnené Tomášom Kytnarom, Jurajom Turtevom a Rastislavom Šipošom a vydané ako CD pod názvom Vôňa rána v r. 2011.

 
 
 
 
 

© PP Graphic Image, Peter Pekár, Bratislava 2012